SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Kallelse till Årsmötet i GötaTraneberg IK
2020-08-30 11:24

Datum: 2020-09-21

Tid: 18:30-21.00

Plats: Skolsal Bromma Gymnasium

Förening: GötaTraneberg IK

Anmälan: Senast måndag den 14 september till Jan Herrström via e-post: jan.herrstrom1@gmail.com.

På grund av Covid 19-restriktionerna så behöver du anmäla ditt deltagande på årsmötet. 


Läs mer nedan för att ta del av dagordningen...

Datum: 2020-09-21

Tid: 18:30-21.00

Plats: Ej bestämt men preliminärt samlingslokalen på Stora Mossen

Förening: GötaTraneberg IK

Anmälan: Senast måndag den 14 september till Jan Herrström via e-post: jan.herrstrom1@gmail.com.

På grund av Covid 19-restriktionerna så behöver du anmäla ditt deltagande på årsmötet. Om fler än 20 personer vill delta kommer vi byta möteslokal. I skrivande stund ej bestämt. 

Dagordningen

1. Upprop och fastställande av röstlängd


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera protokollet.


4. Fråga om mötets utlysande enligt klubbens stadgar


5. Fastställande av dagordning


6. 

a) Fastställande av verksamhetsberättelse

b) Fastställande av förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret


7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.


8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9. Beslut om medlemsavgift


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande      verksamhets-/räkenskapsåret


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


12. Val av styrelse:

a)   Ordförande för 1 år;

b)   Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)   En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)   Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.


13.  Mötets avslutande 

 

Endast medlemmar som betalat sin medlemsavgift till föreningens bankgiro (779-4985) eller via Swish på nummer 123 161 6051 och under året fyller minst 12 år har rösträtt på mötet. Medlemsavgiften ska synas på föreningens bankkonto senmast den måndagen 14 september för att anses giltig som medlem för rösträtt under detta årsmöte och för att vi ska hinna upprätta en korrekt röstlängd i god tid. Observera att ni som tecknade ett GT500-kort säsong 19/20 är fullvärdiga medlemmar för denna Årsstämma men inte för säsong 20/21. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 september 2020. Observera att vem som helst har rätt att lämna in motion. Vi tar denna gång hänsyn till samtliga motioner oavsett om du är medlem eller inte. Du bör dock på ett eller annat sätt vara knuten till föreningen GötaTraneberg IK för att årsstämman ska behandla motionen. Ett normalt förfarande är att endast motioner från medlemmar behandlas men vi gör avsteg från den principen i och med att vi alla lever under Covid 19-restriktioner och att vi där med behöver vara öppen för idéer och tankar från fler än medlemmar. Vi gör alltså ett undantag enkom för detta årsmöte. Sittande styrelse har dock rätt att ej behandla motioner från icke medlemmar vars motioner avviker allt för mycket från föreningens verksamhetsdrift, stadgar och regelverk.


Bromma 2020-08-30


Nyhetsarkiv
På gång i föreningen2021-03-10 21:38
2020-10-08 20:19
Nu är den här!2020-05-06 15:46
Vi fyller 120 år!2020-01-10 11:37
J20 och J18 kämpar på!2019-11-18 15:05
GT500-korten klara!2019-10-10 11:23
SHS 20192019-08-20 10:31
På väg mot 100!2019-07-02 00:26
Vi närmar oss 40!2019-06-23 23:55
GT Open Ice under våren2019-03-18 13:40
Sponsorhuset2019-01-18 10:10
2018-12-31 15:24
Hemmapremiär för GT10!2018-10-20 14:55
GT-handsken!2018-08-10 16:10
Med anledning av GDPR2018-05-25 14:05
Handla i vår webshop2018-01-09 23:18
 
Våra Huvudpartners